Privacy

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Dit beleid van bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue, de eigenaar en aanbieder van deze Website. Captain Blue neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus. Dit beleid van privacybescherming is van toepassing op ons gebruik van verzamelde informatie door ons of door u verstrekte in verband met uw gebruik van de website.

Lees aandachtig deze bescherming van de privacy-beleid.

1. Definities en interpretatie

In dit privacy beleid-bescherming, zijn de volgende definities gebruikt:

 • Gegevens: Gezamenlijk alle informatie die u Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue via de website indient. Deze definitie omvat, in voorkomend geval, de definities in de wetten voor de bescherming van gegevens;
 • Cookies: Een klein tekstbestand dat op uw computer geplaatst door deze website kom je sommige delen van de website en/ of wanneer u bepaalde functies van de website gebruiken. Details voor de cookies die worden gebruikt door deze website zijn opgenomen in artikel hieronder (Cookies);
 • De data protection act: Enig toepasselijk recht met betrekking tot de behandeling van persoonlijke gegevens, inclusief, maar niet beperkt tot, de richtlijn 96/46/ deze (Gegevensbeschermingsrichtlijn) of de algemene verordening  inzake de bescherming van gegevens, evenals de wetten, verordeningen en documenten nationale 
  handhavingsinstanties;
 • GDPR: De algemene verordening inzake de bescherming van gegevens (EU) 2016/679;
 • Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue bedrijf geregistreerd in België onder nummer BE0467.061.037, waarvan de statutaire zetel gelegen aan de Hendrik Baelskaai 45, 8400 Oostende, België is;
 • EU cookie-wetgeving: De verordening van 2003 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en elektronische communicatie (EG-richtlijn) laatstelijk gewijzigd bij de verordening van 2011 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en elektronische communicatie (EG-richtlijn) (wijziging);
 • Gebruiker of u: Een derde partij die toegang heeft tot de Site en is niet (i) wordt gebruikt door Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue en handelen in het kader van zijn arbeid, of (ii) als consultant bezig of bieden diensten aan Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue en toegang tot de Website als onderdeel van de levering van deze diensten;
 • Website: De website die u momenteel gebruikt, http://www.captainblue.be en alle sub domeinen van deze
   site tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden.

2. Reikwijdte van deze bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 1. Dit privacy beleid alleen van toepassing op de acties van Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue met de gebruikers van deze website. Het geldt niet voor websites toegankelijk van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot, van links dat wij sociale mediawebsites aanbieden.
 2. Voor de toepassing van de toepasselijke wetten op gegevensbescherming, Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue verantwoordelijk is voor de verwerking van de gegevens. Dit betekent dat Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue bepaalt de doelstellingen en de manier waarop uw gegevens is verwerkt.

3. Gegevens verzameld

We kunnen de volgende gegevens verzamelen, met inbegrip van persoonlijke gegevens van u:

 • volledige naam;
 • datum van geboorte;
 • contactgegevens zoals adressen, e-mailadressen en telefoonnummers;
 • aantal register

In elk geval overeenkomstig dit privacy beleid.

4. Hoe verzamelen wij de gegevens

Wij verzamelen uw gegevens op de volgende manier:

 • gegevens aan ons gegeven door jou; 
 • worden automatisch verzameld

5. Gegevens ons door u gegeven

Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue verzamelt uw gegevens op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

 • Wanneer u contact met ons op via de website, per telefoon, post, e-mail, of op enige andere wijze;
 • Wanneer u aflost, via deze website of anderszins.

In elk geval, in overeenstemming met dit privacy beleid.

6. De gegevens worden automatisch verzameld

Voor zover u de website bezoekt, verzamelen wij automatisch uw gegevens, bijvoorbeeld:

 • Verzamelen we gegevens over uw bezoek aan de website. Deze informatie zal helpen de inhoud en de navigatie verbeteren en omvat uw IP-adres, de datum, de tijd en de frequentie waarmee u toegang tot de site en hoe u gebruiken en interactie met de inhoud ervan…
 • Verzamelen we gegevens automatisch door middel van cookies, volgens de instellingen van uw browsercookies. Zie voor meer informatie over cookies en hoe wij gebruiken op de site, de “Cookies” sectie hieronder.

7. Het gebruik van de gegevens

Eén of alle bovenstaande gegevens mogelijk nodig om u te voorzien van de beste service en ervaring mogelijk bij gebruik van onze website. In het bijzonder de gegevens kunnen worden gebruikt om de volgende redenen:

 • Record houden interne;
 • Toezending per e-mail van marketingmaterialen die voor u interessant mogelijk;
 • Contact op de producten die zijn gekocht en de boeking.

In elk geval overeenkomstig dit privacy beleid.

Die wij uw gegevens voor de doeleinden boven gebruiken als wij voor onze rechtmatige belangen noodzakelijk achten. Als u niet tevreden bent, hebt u het recht op bezwaar onder bepaalde omstandigheden (Zie de sectie “Uw rechten” hieronder).

 • Voor mailing of direct marketing aan u per e-mail, zullen we uw toestemming, of door de uitdrukkelijke of stilzwijgende goedkeuring:
 • Stilzwijgende toestemming is een specifiek type van toestemming die voor u van toepassing (bijvoorbeeld u contact met ons op voor meer informatie over een product/ speciale dienst, en we verkopen producten/ diensten soortgelijk).
 • Voor andere types of e-marketing, we zijn verplicht te verkrijgen van uw uitdrukkelijke toestemming, dat wil zeggen, moet u maatregelen nemen wanneer, bijvoorbeeld, u een selectievakje wij u citeren.

Als u niet tevreden bent met onze marketing-aanpak, hebt u het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Voor informatie over hoe uw toestemming in te trekken, de sectie getiteld “Uw rechten” hieronder.

8. Met wie delen wij uw gegevens

Wij kunnen uw informatie delen met individuen om de volgende reden: autoriteiten – om te voldoen aan de Belgische voor offshore wetgeving.

9. Controleer de beveiliging van uw gegevens

We gebruiken technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw gegevens, bijvoorbeeld:

 • Toegang tot uw account wordt beheerd door een gebruiker naam en een wachtwoord dat u bent eigen.
 • We uw gegevens opslaan op beveiligde servers.

Die de technische en organisatorische maatregelen omvatten te behandelen verdacht schendingen van de gegevens. Als u vermoedt dat van misbruik of verlies of een onbevoegde toegang tot uw gegevens, onverwijld op de hoogte ons door contact met ons op via dit e-mailadres: info@captainblue.be. Als u informatie over fraude en diefstal van identiteit, virussen en andere problemen online gedetailleerde, gaat u naar https://www.dataprotectionauthority.be/.

10. Bewaren van uw gegevens

Tenzij een langere bewaarperiode is vereist of toegestaan door de wet, bewaren wij uw gegevens voor de periode van de tijd die nodig is om te voldoen aan het doel omschreven in dit beleid of aan uw verzoek te verwijderen. Zelfs als wij uw gegevens verwijderen, zij kunnen blijven bestaan op de back-up of archiveren voor legale doeleinden, ondersteunt fiscale of reglementaire.

11. Uw rechten

U heeft de volgende rechten in verband met uw gegevens:

 • Recht van toegang: het recht te verzoeken op tijd (i) kopieën van de informatie die we hebben, of (ii) die we wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als we u toegang tot uw gegevens geven, rekenen wij geen u voor dit, tenzij uw toepassing is “kennelijk ongegrond of buitensporige.” Wanneer wij zijn wettelijk toegestaan om dit te doen, kunnen wij uw verzoek weigeren. Als wij uw verzoek weigeren, wij zal u vertellen waarom.
 • Recht op rectificatie: recht op rectificatie van uw gegevens verkrijgen indien ze onnauwkeurig of onvolledig zijn.
 • Terecht wissen: het recht te verzoeken dat we verwijderen of verwijderen van uw gegevens uit onze systemen.
 • Juiste te beperken van het gebruik van uw gegevens: het recht om te ‘blokkeren’ het gebruik van uw gegevens of te beperken hoe wij gebruiken.
 • Terecht de gegevens draagbaarheid: het recht te verzoeken dat we verplaatsen, kopiëren of overbrengen van uw gegevens.
 • Rechts op oppositie: het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens, zelfs wanneer we het gebruiken in uw rechtmatige belangen.

Om onderzoek te doen , uitoefening van de rechten hierboven uiteengezette of uw toestemming intrekken voor de verwerking van uw gegevens, gelieve ons te contacteren via dit e-mailadres: info@captainblue.be. Als u niet tevreden bent met de manier waarop uw klacht met betrekking tot hoe we omgaan met uw gegevens, u in aanmerking om te verwijzen naar de gegevensbeschermingsautoriteit. https://www.dataprotectionauthority.be/ Het belangrijk dat de gegevens die wij houden accuraat en up-to-date zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens worden gewijzigd tijdens de periode waarvoor we deze handhaven.

12. Link naar andere sites

Deze website kan, van tijd tot tijd bevatten links naar andere sites. We hebben geen controle over deze sites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Dit privacy beleid zich niet uitstrekt tot uw gebruik van deze sites. U wordt geadviseerd om het privacy beleid of de instructie van andere sites te lezen voordat u ze kunt gebruiken.

13. Verandering van eigendom of zeggenschap over de vennootschap

Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue kan, van tijd tot tijd, uitbreiden of verminderen van onze activiteiten en dit kan inhouden dat de verkoop en/ of de overdracht van de zeggenschap over alle of een deel van de Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue. De gegevens die door gebruikers, als ze relevant voor ieder onderdeel van ons bedrijf zijn aldus overgedragen aan de nieuwe eigenaar of manager kan worden gebruikt voor het doel waarvoor ze hebben gekregen ons oorspronkelijk in overeenstemming met dit beleid.

 • We kunnen ook bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel van IT.
 • In de bovenstaande gevallen zullen we maatregelen om de bescherming van uw privacy

14. Cookies

Deze site kan instellen en toegang tot cookies op uw computer. Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue gebruikt cookies om uw ervaring van het gebruik van de site te verbeteren en om ons serviceaanbod. Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue zorgvuldig koos deze cookies en stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd en te allen tijde geëerbiedigd.Alle cookies die worden gebruikt door deze site worden gebruikt overeenkomstig de Europese wetgeving betreffende cookies. Voordat de site cookies op uw computer plaatst, een berichtenbalk verschijnt. Uw toestemming te geven aan de uitvoering van cookies toestaan u Franlis rederij nv onder de merknaam van Captain Blue om u te voorzien van een betere ervaring en betere dienstverlening. Je kunt, als u wilt weigeren toestemming voor de uitvoering van cookies; Echter, werken sommige functies van de site kunnen niet volledig of zoals verwacht.

Deze site mag plaatsen de volgende cookies: 
Cookies Analytics/prestaies: Ze laten te herkennen en het aantal bezoekers tellen en zien hoe bezoekers op onze site 
wanneer ze het gebruiken. Dit laat ons toe ter verbetering van de werking van onze site, bijvoorbeeld, ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoekt.

 • U vindt een lijst met cookies die wij gebruiken in de lijst met cookies.
 • U kunt in- of uitschakelen van cookies in uw internetbrowser. Standaard, de meeste internet-browsers accepteren cookies, maar dit kan worden veranderd. Raadpleeg het Help-menu op uw internetbrowser voor meer details.
 • U kunt kiezen om cookies te verwijderen op elk gewenst moment, maar dan verliest u alle gegevens zodat u toegang tot de site sneller en efficiënter, met inbegrip van maar zonder beperking, customizers.

Het is aanbevolen om ervoor te zorgen dat uw Internet-browser up-to-date is en raadplegen van de hulp en advies verstrekt door uw browser als u niet zeker weet dat u uw privacy-instellingen kunt aanpassen. Raadpleeg aboutcookies.org voor meer informatie over cookies, met inbegrip van het uitschakelen van hen. Vindt u ook details over hoe om cookies te verwijderen van uw computer.

15. Algemene informatie

Kunt u rechten onder dit privacy beleid in een ander persoon overdragen? Wij kunnen onze rechten onder dit privacy beleid overdragen als we redelijkerwijs geloven dat uw rechten niet zal worden aangetast. Indien een rechtbank of een bevoegde autoriteit van oordeel is dat een bepaling in dit privacy beleid (of een deel daarvan) ongeldig, onwettig of niet afdwingbaar is, dat bepaling of deel bepaling zal worden gewist, maar de geldigheid en toepasselijkheid van het privacy beleid zal niet worden beïnvloed. Deze overeenkomst is geregeld en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zal worden onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de Belgische rechtbanken.

16. Wijzigingen in dit beleid van privacybescherming

Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue behoudt zich het recht te wijzigen van dit privacy beleid, zoals wij het begrijpen, of zoals vereist door de wet. Eventuele wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de site zo snel mogelijk en u zal worden gevraagd te aanvaarden dat deze wijzigingen tijdens uw eerste bezoek aan de site na de wijziging. U kunt contact opnemen met Captain Blue NV onder de merknaam van Captain Blue per e-mail naar info@captainblue.be.